» Usługi » Doradztwo dla przedsiębiorstw » Doradztwo finansowe

Doradztwo finansowe

Doradcy z Kancelarii Goldenstein & Partner kompleksowo udzielają konsultacji i wspomagają w kwestiach dotyczących finansów Państwa przedsiębiorstw, mając na celu znalezienie jak najkorzystniejszych, dostosowanych do aktualnej sytuacji rozwiązań.


Zmiany strukturalne w instytucjach kredytowych, zarówno zmieniane podatkowe, prawne, jak i gospodarcze warunki ramowe, jak również pojawiające się, coraz rozmaitsze, oferty produktów finansowych, czynią koniecznym, by przedsiębiorstwa aktywnie kształtowały swoją strukturę finansową i świadomie włączali w to oczekiwania obecnych partnerów finansowych. By między tymi okolicznościami znaleźć takie, które będą dostosowane do kondycji Państwa przedsiębiorstwa, konieczne jest powierzenie tej sprawy profesjonalistom.

Wzrastająca konkurencja na rynku, jak również wewnętrzny i zewnętrzny wzrost, prowadzą do tego, że kwestia finansowania przedsiębiorstwa należy do decydujących czynników, mających wpływ na rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa. Goldenstein & Partner pomaga Państwu uzyskać uprzywilejowanie konkurencji, dokładnie sprawdzając Państwa w potrzeby w przedmiocie i z wszelkich dostępnych możliwości finansowania wybierając takie, które pozwolą ograniczyć niezbędne koszty. Doradcy finansowi z Kancelarii Goldenstein & Partner wesprą Państwa kompleksowo w strategicznym finansowaniu przedsiębiorstwa, wszelkich transakcjach, projektach i kwestiach finansowych związanych z nieruchomościami, jak również w ramach przekształceń restrukturyzacyjnych.

Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu i naszej dobrej sieci kontaktów w regionie stolicy Niemiec, jesteśmy bardzo dobrze zorientowani w istniejących strukturach, publicznych i prywatnych instytucjach finansowych, jak również w realizowanych programach wsparcia. Bazując na tej wiedzy potrafimy przygotować indywidualny, nakierowany na Państwa potrzeby model finansowania, który bez wątpienia prowadzić będzie do sukcesu. Stale obserwujemy rynek w poszukiwaniu dla Państwa niemieckich i europejskich programów pomocowych i podmiotów.

Nasi doradcy oferują kompletne świadczenie usług, tj. w porozumieniu z Państwem tworzymy plan finansowania przedsiębiorstwa, kształtujemy umowy i wspieramy Państwa przy składaniu wniosków dotyczących korzystania w programów wsparcia, aż do otrzymania stosownej pomocy. Dzięki współpracy naszych doradców z adwokatami, biegłymi rewidentami, jak również doradcami podatkowymi, jako nieliczni oferujemy Państwu całościowe i transgraniczne doradztwo z jednej ręki.

Możliwe do uzyskania wsparcie i dotacje:

 • ulgi, zwolnienia od odsetek
 • dotacje na planowane inwestycje
 • wsparcie z niemieckiego Programu GRW (Program Ulepszania Regionalnych Struktur Gospodarczych)
 • coaching przy inwestycjach realizowanych przez KFW (Niemiecki Państwowy Bank Rozwoju)
 • dotacje na doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • dotacje na obsługę przedsiębiorstwa
 • gratyfikacje za znakomite wyniki
 • środki na kształcenie
 • gratyfikacje na dalsze kształcenie
 • wsparcie potencjału
 • wsparcie z Programu Rządowego Gospodarka (Bundesprogramm Wirtschaft)
 • wsparcie z regionalnych programów wspierających gospodarkę
 • fundusze na wejście na rynek

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de