» Usługi » Doradztwo dla przedsiębiorstw » Zarządzanie modelem Supply Chain

Zarządzanie modelem Supply Chain

Sprawnie funkcjonujący model zarządzania Supply Chain powinien być obecnie stosowany w każdym, nastawionym na osiągnięcie sukcesu przedsiębiorstwie.


Zarządzanie typu Supply Chain jest istotnym elementem mającym wpływ na skuteczną realizację strategii wykonywanej działalności. Poprzez strategię działalności definiuje się to, jak procesy, organizacja i system IT muszą zostać ukształtowane, poczynając od klientów aż po dostawców, ażeby ich dzisiejsze i przyszłe wymagania zostały spełnione.

Przedsiębiorcy, którzy dysponują skutecznym Supply Chain, wyraźnie odróżniają się od swoich konkurentów. Są w sytuacji, która pozwala na oferowanie i świadczenie lepszej jakości usług po niższych kosztach i zapewnia długoterminowe korzyści konkurencyjne.
Skuteczne zarządzanie Supply Chain musi w każdym przypadku spełniać warunki kompleksowego, wielostopniowego łańcucha tworzonych dostaw. Do elementarnych czynników należą m. in. ukształtowanie wąskiego Supply Chain, zastosowanie nowoczesnych metod planowania i kierowania, jak również ścisła współpraca partnerów.

Wszystko to wymaga skorzystania z usług profesjonalnych doradców, gdyż jedynie w ten sposób możliwe jest znalezienie specyficznej i dopasowanej do danego przedsiębiorstwa strategii Supply Chain i optymalizacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Bazując na interdyscyplinarnej współpracy między naszymi doradcami a adwokatami, biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi wiążemy ze sobą różne kompetencje, ażby zaoferować Państwu kompleksowe doradztwo. Dzięki wąskim i przejrzystym strukturom panującym w Goldenstein & Partner umożliwiamy korzystanie z naszych usług za możliwie rozsądne wynagrodzenie.

Pracownicy Goldenstein & Partner oferują Państwu koncepty, metody i rozwiązania, które poprzez wprowadzenie modelu zarządzania Supply Chain znacząco poprawią i trwale zmienią rozwiązania odnośnie kultury działalności Państwa przedsiębiorstwa, procesów i korzystania z technologii informacyjnych. Pracujemy razem z Państwem nad tym, aby zagwarantować jednolity i sprawny przepływ materiału przez wszystkie łańcuchy wartości, jak również wspieramy przy konfiguracji i porozumieniach co do wydajności tworzonych produktów.

Obecność klientów na całym świecie i globalna konkurencja, jak również budowa szerokiej sieci kontaktów z kooperacyjnymi partnerami, czynią koniecznym wprowadzenie koordynacji wszystkich aktywności i podmiotów. Jako wiodąca, niemiecko-polska Kancelaria, mająca swoje siedziby w pięciu różnych miejscach, rozumiemy, na czym polega kooperacja i współdziałanie wśród naszych pracowników, dzięki czemu nie jest dla nas problemem szybkie znalezienie w każdym miejscu odpowiedniej osoby kontaktowej, która sprosta Państwa wymaganiom.

Reprezentujemy Państwa również w kwestiach transgranicznych, korzystając z przynoszących sukcesy metod i sprawdzonych rozwiązań, bazujących na ponad 20 letnim doświadczeniu w obsłudze wielu branż i realizacji projektów doradczych.

Zgodnie z modelem zarządzania Supply Chain Management oferujemy następujące usługi:

  • Zdefiniowanie i realizacja strategii Supply Chain
  • Zdefiniowanie i wdrożenie modeli organizacji i procesu Definition und Umsetzung von Organisations- und Prozessmodellen
  • wprowadzenie analizy potencjału Supply Chain
  • wprowadzenie Sales, Inventory & Operations Planning (SI&OP)
  • Sales & Demand Planning
  • Supply Planning
  • Inventory Planning
  • (Multi-Site) Production Planning
  • Transportation Planning

Zgodnie z modelem zarządzania Supply Chain Management oferujemy następujące usługi:

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de