» Usługi » Doradztwo podatkowe » Bilanse roczne

Bilanse roczne

Księgowość(sporządzana przez Państwa we własnym zakresie lub przez nas) stanowi podstawę do sporządzenia rocznego bilansu finansowego przedsiębiorstwa. W trakcie roku obrachunkowego dbamy o to by nasi Klienci otrzymali szacunkowe przewidywania zysków oraz okresowe zamknięcia rachunkowe. Dzięki temu bilans roczny będzie wielkością, którą można przewidzieć i uwzględnić w pertraktacjach z instytucjami kredytowymi, inwestorami i urzędem skarbowym.

 

 


W zakresie sporządzania bilansu rocznego nasza działalność polega na :

  • kontroli i sporządzani rachunków przychodów i nadwyżek
  • przygotowywaniu bilansu otwarcia
  • sporządzaniu bilansów miesięcznych, kwartalnych oraz półrocznych
  • sporządzaniu bilansu rocznego zgodnie z przepisami prawa handlowego i podatkowego
  • sporządzaniu bilansu rocznego zgodnie z wytycznymi IAS / IFRS
  • kontroli słuszności bilansu rocznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niemieckiego (prawo handlowe i podatkowe) oraz ze standardami międzynarodowymi(IAS/ IFRS)
  • sporządzaniu suplementów oraz sprawozdań finansowych włączając porównanie przedsiębiorstw i branż
  • bilanse likwidacyjne
  • sporządzanie oświadczeń majątkowych

Kierownik działu, osoba do kontaktu:

Dariusz Kowalczyk

Biegły Rewident
Niemiecki doradca podatkowy
Diplom-Kaufmann
Polski doradca podatkowy
Specjalista ds. restrukturyzacji i postępowania upadłościowego (DStV e. V.)

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de