» Usługi » Doradztwo podatkowe » Deklaracje podatkowe

Deklaracje podatkowe

My kształtujemy podatki. Dla Państwa jako osób prywatnych, jako przedsiębiorców, jako podmioty krajowe i zagraniczne, jako osoby fizyczne czy prawne. Każde oświadczenie podatkowe zostanie sporządzone możliwe jak najkorzystniej dla Klienta.


Spektrum usług oferowanych przez naszą Kancelarię obejmuje:

Deklaracje podatkowe dla osób prywatnych

 • Zeznanie podatkowe od dochodu dla podatników z nieograniczonym jak i ograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Niemiec (Est)
 • Wniosek o obniżenie podatku od wynagrodzenia
 • Deklaracja podatku od spadku (ErbSt)
 • Wniosek o dodatek od własności mieszkania

Zakładowe deklaracje podatkowe

 • Deklaracje o odrębnym i jednolitym stwierdzeniu podstawy opodatkowania
 • Deklaracja podatku od osób prawnych (KSt)
 • Deklaracja podatku od działalności przemysłowej i handlowej (GewSt)
 • Deklaracja podatku od towarów i usług – VAT (USt)
 • Zgłoszenie podatku od towarów i usług
 • Wniosek o przedłużenie terminu i rejestrację płatności z góry
 • Zeznanie podsumowujące
 • Zgłoszenie podatku dochodowego (LSt)
 • Zgłodzenie podatku od dochodów kapitałowych (KapSt)

Pozostałe deklaracje podatkowe kierowane do Urzędu Skarbowego (Finanzamt)

 • Wniosek o rekompensatę podatku VAT dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorców
 • Wniosek o zwrot podatku budowlanego potrącanego u źródła przychodu podatnika
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu zgodnie z § 48 b EStG
 • Wniosek o zwrot podatku od prądu
 • Wniosek o zwrot podatku od ropy naftowej
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla pracowników z ograniczonym obowiązkiem dot. podatku dochodowego
 • Podatki dla siedziby zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego
 • Porozumienie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (DBA)

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z:

Dariusz Kowalczyk

Biegły Rewident
Niemiecki doradca podatkowy
Diplom-Kaufmann
Polski doradca podatkowy
Specjalista ds. restrukturyzacji i postępowania upadłościowego (DStV e. V.)

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de