» Usługi » Doradztwo prawne » Odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo

Odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo

Kierownictwo przedsiębiorstwa jest zobowiązane zadbać o taką jego organizację, która jednocześnie nie doprowadzi do naruszeń prawa. Jeśli prawidłowa organizacja nie zostanie zapewniona, kierownictwo odpowiadać może osobiście całym swoim majątkiem.


Stwierdzić należy, iż każdej z osób wskazanej do reprezentowania przedsiębiorstwa przyznany jest szeroki zakres działania, bez czego nie byłoby do pomyślenia podejmowanie istotnych czynności związanych z przedsiębiorstwem, ale to z kolei pociąga za sobą możliwość błędnej oceny.

Dzięki naszemu, ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w obszarze odpowiedzialności za prowadzenie przedsiębiorstwa jesteśmy w stanie pomóc Państwu uniknąć postępowania dotyczącego odpowiedzialności już na samym początku. Udzielając porad posługujemy się zawsze najnowszymi metodami uniknięcia odpowiedzialności przedsiębiorstwa i kierownika, mając na względzie znalezienie jak najkorzystniejszego i optymalnego dla Państwa rozwiązania.

Do tego zaliczamy m. in. środki Corporate Compliance. Te oznaczają rozwiązania organizacyjne, dzięki którym możliwe jest zapewnienie, ze prawo będzie respektowane przez wszystkich zainteresowanych, tj. kierownictwo przedsiębiorstwa, menadżerów czy resztę personelu.

Ażeby uniknąć i zminimalizować ryzyko poniesienia przez prowadzącego przedsiębiorstwo osobistej odpowiedzialności, adwokaci, biegli rewidenci, jak również doradcy podatkowi z kancelarii Goldenstein & Partner, proponują Państwu, przede wszystkim średnim przedsiębiorcom, doradztwo w zakresie Compilance, D&O, ubezpieczenia od odpowiedzialności prawnokarnej przedsiębiorców i ubezpieczenia przy naruszeniach zaufania.

 

 

W naszych działaniach skupiamy się m. in. na następujących kwestiach:

Odpowiedzialność i obowiązki przeciwko osobie trzeciej i spółce

 • gromadzenie i zachowanie kapitału
 • zakazane płatności na rzecz wierzycieli
 • istotne naruszenia
 • przewlekanie wszczęcia upadłości
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • zaległości z tytułu podatku dochodowego, podatku obrotowego i podatku od osób prawnych.

Dochodzenie na drodze prawnej i ubezpieczenia:

 • ulgi, zwolnienia, rezygnacje, ugody, ograniczenia odpowiedzialności;
 • ciężar kompletnego przedstawienia sprawy i ciężar dowodu;
 • ubezpieczenia Directors-and-Officers (ubezpieczenia D&O).

Szczególne obszary ryzyka i konsekwencje odpowiedzialności:

 • przedstawicielstwo przedsiębiorstwa i podział zadań;
 • zakaz konkurencji i pogląd na szanse powodzenia przedsiębiorstwa;
 • Compliance;
 • naruszenie praw chronionych i złamanie zakazu konkurencji;
 • odpowiedzialność w prawie karnym podatkowym.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie prosimy o kontakt.

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de