» Usługi » Doradztwo prawne » Prawo bankowe

Prawo bankowe

Jako kancelaria gospodarcza z siedzibą w regionie stolicy Niemiec oraz w Polsce oferujemy Państwu kompleksowe i indywidualnie dopasowane doradztwo w obszarze prawa bankowego. Nasi doświadczeni adwokaci i doradcy podatkowi doradzą Państwu zarówno na gruncie prawa niemieckiego, jak i polskiego w odpowiadającym Państwu języku.


Co to jest prawo bankowe?

 

Prawo bankowe nie może być rozpatrywane w izolacji od innych dziedzin prawa. Jest to raczej termin otwarty, który podlega ciągłym zmianom. Obejmuje on różne dziedziny prawa jak prawo handlowe, prawo cywilne oraz przepisy ustaw szczególnych (np. ustawy o kredytach, niem. Gesetz über das Kreditwesen – KWG). Prawo bankowe dotyczy np. stosunków prawnych w ramach umów kredytowych, czynności bankowych oraz prawa nadzoru bankowego.

Do prawa bankowego należą m.in.:

 • cywilnoprawne zabezpieczenia kredytów (poręczenie, hipoteka, dług hipoteczny i inne prawa zastawu)
 • prawo papierów wartościowych oraz rynku kapitałowego
 • prawo lokaty kapitału
 • prawo wtajemniczenia (wykorzystanie jeszcze nieznanych informacji poufnych do celów handlu papierami wartościowymi)
 • prawo ogólnych warunków umów

Poniższe zagadnienia mogą być dla Państwa szczególnie interesujące:

 • odpowiedzialność przy phishingu danych użytkowników (roszczenie odszkodowawcze banku możliwe przy zamiarze lub przy rażącym niedbalstwie klienta!)
 • obejście kary za przedterminową spłatę  przy umowach kredytu  
 • nadużycie kart kredytowych (co powinienem zrobić jako ofiara?)
 • zagadnienia dotyczące instytucji kredytowych wynikające z prawa spółek (odpowiedzialność członków zarządu)
 • udzielanie kredytu oraz gwarancje (problemy związane z umową finansowego leasingu, z umową pożyczki itp.)
 • odszkodowanie przy wadliwym doradztwie inwestycyjnym

Mają Państwo pytania odnośnie powyższych lub innych prawno-bankoywch problemów? Nasi adwokaci i doradcy podatkowi na gruncie swojego wieloletniego i kompleksowego doświadczenia oferują Państwu efektywne, korzystne cenowo oraz godne zaufania doradztwo w obszarze prawa bankowego.


Nasz adwokat ds. prawa bankowego:

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de