» Usługi » Doradztwo prawne » Prawo budowlane i prawo nieruchomości

Prawo budowlane

Jeśli Państwo budujecie, budujcie razem z nami na naszym długoletnim doświadczeniu jako kancelarii gospodarczej w obszarze prawa budowlanego! Nasi zaangażowani adwokaci oraz doradcy podatkowi doradzą Państwu indywidualnie i kompleksowo przy Państwa projekcie zarówno w języku niemieckim, jak i polskim.


Czym jest prawo budowlane?

Prawo budowlane posiada wiele regulacji i obejmuje szeroki zakres problemów, począwszy od skomplikowanego prawno-administracyjnego postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia, skończywszy na sporach cywilnych zaangażowanych stron, takich jak przedsiębiorcy budowlani, deweloperzy, właściciele gruntów, posiadacze nieruchomości, inwestorzy, architekci i inżynierzy, a także sąsiedzi. Kompleksowość i różnorodność tej dziedziny gospodarczej wymaga posiadania specjalistycznego know-how, zmysłu technicznego oraz umiejętności pracy interdyscyplinarnej. Wszystkie te niezbędne umiejętności posiada nasz zespół specjalistów, aby móc całościowo służyć Państwu wsparciem w realizacji Państwa zamierzeń budowlanych.   

Do naszej oferty uslug w zakresie publicznego prawa budowlanego należą m.in:

 • pozwolenia budowlane
 • plan zabudowy
 • zmiany użytkowania
 • nakazy usunięcia oraz nakazy rozbiórki

Od ponad 20 lat jesteśmy obecni w regionie stolicy Niemiec. Znamy zatem tutejszy rynek oraz potencjał, który oferuje. Dzięki tej szczególnej wiedzy możemy wesprzeć Państwa przy ocenie szans i ryzyk oraz przystępnie wyjaśnić obowiązujący stan prawny. Poza tym nasi adwokaci oraz doradcy podatkowi dysponują znakomitymi stosunkami z urzędami w Berlinie-Brandenburgii i są doświadczeni w postępowaniu z nimi. Razem z Państwem osiągniemy dzięki temu wyniki najlepsze z możliwych. 

Kompetentnie, wprawnie oraz z technicznym i gospodarczym zrozumieniem wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach projektu budowlanego- od powstania Państwa projektu do rozpoczęcia użytkowania, usunięcia wad, jak i innych podobnych roszczeń oraz wprowadzenia na rynek Państwa nieruchomości. 

Do naszych klientów należą przedsiębiorcy budowlani, inwestorzy, projektanci, deweloperzy, główni wykonawcy, maklerzy i architekci. Jako wiodąca polsko-niemiecka kancelaria do naszych klientów należy m.in. polska ambasada w centrum Berlina. Adwokaci i doradcy podatkowi z kancelarii Goldenstein & Partner towarzyszą Państwu i służą wsparciem podczas całego procesu budowlanego zarówno z prawnego, jak i podatkowego punktu widzenia.

Do zakresu naszych usług w obszarze prywatnego prawa budowlanego należą m.in.:

 • prawo umów budowlanych, np. sporządzenie i rozwiązanie umów z wykonawcami głównymi oraz podwykonawcami zgodnie z niemieckim BGB oraz VOB/B, umów deweloperskich, a także umów generalnego wykonawstwa
 • doradztwo prawne w zakresie spraw towarzyszących pracom budowlanym dla zleceniodawców oraz zleceniobiorców również przy złożonych projektach budowlanych
 • zarządzanie aneksami dla zleceniodawców oraz zleceniobiorców
 • zakłócenia przebiegu procesu budowlanego, np. roszczenia z tytułu rękojmi, odpowiedzialność za szkodę, rozwiązanie wypowiedzianych umów, odopwiedzialność cywilna za wady, odstąpienie, odbiór
 • procedura zamówień zgodnie z VOB/A, VOL/A oraz VOF włącznie z postępowaniem sprawdzającym
 • łagodzenie konfliktów przy sporach budowlanych, m.in. przeprowadzanie postępowania mediacyjnego
 • prowadzenie procesu sądowego, samodzielne przeprowadzenie postępowania w sprawie zabezpieczenia dowodów, przeprowadzenie postępowania polubownego
 • prawo architektoniczne oraz prawo inżynierskie, np. fazy świadczenia oraz rozliczenie kosztów zgodnie z HOAI, prawem autorskim architektów i inżynierów oraz prawem o odpowiedzialności

Nasz adwokat ds. prawa budowlanego:

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de