» Usługi » Doradztwo prawne » Prawo budowlane i prawo nieruchomości » Prywatne prawo budowlane

Prywatne prawo budowlane

Jeśli Państwo budujecie, budujcie razem z nami na naszym długoletnim doświadczeniu jako kancelarii gospodarczej w obszarze prawa budowlanego!  Adwokaci oraz doradcy podatkowi z Goldenstein & Partner doradzą Państwu oraz poprowadzą Państwa projekt indywidualnie i kompleksowo zarówno w języku niemieckim, jak i polskim.


Co to jest prywatne prawo budowlane?

Przy dużych przedsięwzięciach, jak i przy mniejszych pracach budowlanych prywatne prawo budowlane reguluje stosunki prawne między wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie budowlanym, począwszy od etapu projektowania do etapu zakończenia inwestycji, w szczególności między inwestorem a wykonawcami, jak również stosunki z architektami, deweloperami, podwykonawcami i sąsiadami nieruchomości. Stany faktyczne występujące w prywatnym prawie międzynarodowym niosą ze sobą dużą złożoność. Szczególne niebezpieczeństwo powstawania konfliktów istnieje przy konkretyzacji i różnicowaniu zakresu obowiązków każdego przedsiębiorcy uczesniczącego w projekcie, rozszerzeniach dotychczasowych umów przez aneksy, których niejednokrotnie wymagają zmieniające się warunki, a także przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia oraz domniemanych lub rzeczywistych wadach budowlanych.

Co należy do prywatnego prawa budowlanego?

Przedsiębiorstwa budowlane dążą do szybkiego odbioru projektu budowlanego. Chcą przez to uzyskać rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia rękojmi z tytułu wad, co pozwoli im dochodzić roszczeń powstałych po wystawieniu końcowej faktury. Z kolei inwestorzy budowlani w razie sporu dotyczącego jakości świadczonych usług dążą do obalenia takich roszczeń, w taki sposób, aby móc wstrzymać się od zapłaty, doprowadzić do uregulowania świadczeń mających funkcję zabezpieczającą oraz do uwzględnienia świadczeń zastępczych, oraz ich zasadności, jak i wynikłych z tego tytułu kosztów, a ostatecznie dążą do sproblematyzowania roszczeń z tytułu rękojmi. Prywatne prawo budowlane reguluje wszystkie te zagadnienia, m.in.:

 

 • prawo umów budowlanych na gruncie BGB oraz VOB/B,
 • propozycje zmiany umów oraz aneksów,
 • przeszkody w prowadzeniu procesu budowlanego, np. wady budowlane podczas realizacji przedsięwzięcia, odpowiedzialność zbiorową,
 • roszczenia z tytułu rękojmi, m.in. prawne środki przy wadach budowlanych po odbiorze budynku,
 • zabezpieczenie dowodów, m.in. przeprowadzenie niezależnego postępowania dowodowego, włączenie rzeczoznawcy,
 • opóźnienie czasu budowy, np. szkody wynikłe z opóźnienia, wypowiedzenie umowy, odstąpienie,
 • kwestie rozliczeniowe, m.in. możliwość sprawdzenia rozliczenia, zakres usług przy umowie z rozliczeniem ryczaltowym lub z ceną jednolitą, zmiana przedmiotu świadczenia lub jego rozszerzenie, kwestie przedawnienia.

Goldenstein & Partner prezentuje się Państwu jako Państwa partner w obszarze prywatnego prawa budowlanego na wszystkich etapach Pastwa inwestycji. Obok sprawdzenia przestrzegania umownych wytycznych i rozwoju strategii oraz praktycznych rozwiązań, w celu uniknięcia problemów oraz ostrzeżenia przed negatywnymi prawnymi i gospodarczymi konsekwencjami, wspieramy Państwa również przy ocenie lub przygotowaniu zmian w umowie lub propozycji aneksów do umowy, ponadto przejmujemy zarządzanie szkodami oraz dbamy o niezbędne zabezpieczenie dowodów.

Zakres naszych uslug w obszarze prywatnego prawa budowlanego:

 • sporządzenie i rozwiązanie umów generalnego wykonawstwa oraz podwykonawstwa, a także umów deweloperskich
 • sprawdzenie obowiązków umownych oraz przygotowanie propozycji odpowiednich klauzul zmieniających
 • doradztwo prawne w zakresie spraw towarzyszących pracom budowlanym dla zleceniodawców oraz zleceniobiorców
 • zarządzanie aneksami do umów dla zleceniodawców oraz zleceniobiorców
 • usunięcie wad w szczególności w ramach roszczeń z tytułu rękojmi, zbiorowa odpowiedzialność za szkodę, rozwiązanie wypowiedzianych umów
 • łagodzenie konfliktów przy sporach budowlanych, m.in. przeprowadzanie postępowania mediacyjnego
 • prowadzenie procesu sądowego, samodzielne przeprowadzenie postępowania w sprawie zabezpieczenia dowodów, przeprowadzenie postępowania polubownego

Nasz adwokat ds. prywatnego prawa budowlanego:

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de