» Usługi » Doradztwo prawne » Prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe

Prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe

Prawnicy i doradcy podatkowi Kancelarii Goldenstein & Partner udzielają porad prawnych przedsiębiorcom, menadżerom oraz osobom prywatnym w zakresie deliktów podatkowych oraz przestępczości gospodarczej.


Ustawodawca oraz orzecznictwo konsekwentnie zaostrzają w ostatnich latach przepisy dotyczące przestępstw podatkowych. Ograniczono zwłaszcza możliwość tzw. czynnego żalu tj. samodzielnego zgłoszenia zaniechania podatkowego w celu uniknięcia kary. Dodatkowo głośne przypadki omawiane w prasie, wyraźnie wskazują, że obrona przed przestępstwami karno-skarbowymi stawia szczególne wymagania.

W związku z tym konieczne jest posiadanie profesjonalnego przedstawicielstwa. Działanie przez własnego doradcę podatkowego możliwe jest tylko w sytuacji gdy organ finansowy samodzielnie prowadzi postępowanie karne. Od momentu, w którym postępowanie przejmuje prokuratura obowiązkowy jest udział w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika.

Obsługiwani przez nas Klienci odnoszą szczególne korzyści wskutek swoistej symbiozy posiadanych przez naskompetencji w dziedzinie prawnej i podatkowej. Każdy stan faktyczny poddawany jest przez grono specjalistów analizie i ocenie pod kątem grożących konsekwencji karno-podatkowych. Ponadto uważamy, że naszym podstawowym zadaniem jest wskazanie Państwu jak mądrze, kompleksowo i zgodnie z prawem skorzystać z instytucji czynnego żalu.
Osiągamy to poprzez nasze interdyscyplinarne podejście do kwestii doradztwa.

Nasz zespół wyspecjalizowanych prawników oraz doradców podatkowych w sposób profesjonalny i w pełnidyskretny zapewnia Państwu wsparcie począwszy od etapu zapobiegawczego planowania podatkowego po przedstawicielstwo w procesach gospodarczych i podatkowych. By jak najlepiej zreazlizowac Państwa interesy i uczynić zadość Państwa żądaniom nasza Kancelaria doardza w sposób interdyscyplinarny.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach karnoskarbowych od ponad 20 lat. Na pierwszym planie naszych działań stoi uniknięcie wszczęcia postępowania przygotowawczego
oraz podatkowego.

Również w ujęciu międzynarodowym temat przestępczości karnoskarbowej zyskuje wciąż na znaczeniu. W obliczu coraz intensywniejszej wymiany danych podatkowych między granicami krajów, nasi Klienci liczyć mogą na wielojęzyczność naszego zespołu i możliwość sporządzania ekspertyz w zakresie prawa międzynarodowego.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • Czynny żal w przypadku uchylenia się od opodatkowania uchodzi za optymalny sposób uniknięcia konsekwencji prawnokarnych we wczesnym stadium
  • Kontrola skarbowa jest często dramatycznym początkiem postępowania karnoskarbowego. Uprawnienia przeciwko administracji skarbowej w trakcie kontroli skarbowej są większości przedsiębiorcom nieznane
  • Obrona w postępowaniach karnoskarbowych oznacza przede wszystkim wyjaśnienie problemów podatkowych jak np. Kwestia oszacowania ryzyka podatkowego
  • Prawo odmowy zeznań, prawo do obrońcy, prawa świadków
  • Środki przeciwko denuncjacji, przeciwko anonimowym doniesieniom konkurencji, postępowanie według kolejności zgłoszeń („Windhundverfahren“)
  • Doradztwo w zakresie ustawy amnestyjnej(StraBEG), jak również w zakresie skutków błędnie sformułowanych wniosków.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie prosimy o kontakt.

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de