» Usługi » Doradztwo prawne » Prawo pracy

Prawo pracy

Adwokaci, biegli rewidenci i doradcy podatkowi z kancelarii Goldenstein & Partner pomogą Państwu w odpowiedzi na wszelkie pytania związane z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy.


Przedsiębiorcy funkcjonują dzięki swoim pracownikom – w szczególności w czasach, gdy tych sił do pracy brakuje. Jako kancelaria, która skupia się na sprawach gospodarczych, przykładamy szczególną wagę do tego, aby ukształtować optymalny stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem. Dzięki ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej, adwokaci, biegli rewidenci i doradcy podatkowi z kancelarii Goldenstein & Partner poznali prawo pracy z każdej perspektywy i na tej podstawie oferują kompleksowe i solidne doradztwo w odpowiedzi na wszystkie związane z tą dziedziną pytania.

Chętnie będziemy towarzyszyć Państwu w sprawach prawa pracy, poczynając od formułowania i negocjowania umów o pracę i umów zlecenia, przez negocjacje z radą zakładową,po opracowywanie i wdrażanie dostosowanego do możliwości obu stron systemu wynagrodzeń.

Do naszych klientów należą średni przedsiębiorcy, inwestorzy, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, osoby określane jako freelancer, a także międzynarodowe duże przedsiębiorstwa. Dzięki możliwości interdyscyplinarnego doradztwa wspieramy naszych klientów nie tylko w sprawach zastosowania optymalnych rozwiązań prawnych, lecz  oferujemy także optymalizację gospodarczą, co bierzemy pod uwagę przy opracowywaniu Państwa umowy. Zespół adwokatów, biegłych rewidentów i doradców podatkowych doradzi Państwu kompleksowo w najróżniejszych kwestiach dotyczących omawianego tematu, takich jak np. koszty wynagrodzenia oraz prawo pracy dla osób określanych jako freelancer, mając przy tym na uwadze konkretne potrzeby klienta.

Specjalizujemy się w wykonywaniu m. in. następujących czynności z zakresu prawa pracy:

  • formułowanie i negocjowanie umów o pracę i umów zlecenia
  • ustanie stosunku pracy i stosunku zlecenia (wypowiedzenie, umowa rozwiązująca/znosząca stosunek pracy)
  • restrukturyzacja i zmiany zakładowe
  • negocjacje z radą zakładową
  • reprezentacja przed sądem pracy
  • due diligence i konstruowanie rozwiązań z prawa pracy przy umowach kupna przedsiębiorstwa i łączenia przedsiębiorstw
  • projekty i negocjacje zbiorowych układów pracy
  • opracowywanie i wdrażanie dostosowanych do możliwości i potrzeb systemów wynagrodzeń (podział zysku, stock options, incentive plans, model zabezpieczenia)
  • projektowanie zakładowych planów emerytalnych

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie prosimy o kontakt.

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de