Agrarrecht

» Usługi » Doradztwo prawne » Prawo rolne i prawo gospodarki rolnej

Prawo rolne/Prawo gospodarki rolnej

Gospodarka rolna istnieje od lat i jest jedną z najstarszych dziedzin gospodarczych. Nasza Kancelaria Goldenstein & Partner oferuje Państwu w obszarze niemieckiego prawa rolnego kompleksowe i dopasowane do Państwa potrzeb doradztwo. Jako międzynarodowa kancelaria gospodarcza nasi adwokaci i doradcy podatkowi posiadają również w gałęzi prawa rolnego wieloletnie doświadczenie i doradzą Pastwu zarówno w języku niemieckim, jak i polskim.


Co to jest prawo rolne lub prawo gospodarki rolnej?

Prawo rolne składa się z wielu różnych części. Obejmuje różnorodne obszary prawa powiązane z gospodarką rolną i leśną, a także łowiectwem. Dlatego takie dziedziny jak prawo wina, prawo leśne, prawo rybołówstwa i prawo łowieckie, a także specyficzne dla rolnictwa przepisy porządkowe i karne są przedmiotem prawa rolnego. Prawo rolne jest również spotykane tam, gdzie chodzi o zagadnienia dotyczące rolniczego prawa spadkowego, prawa dzierżawy rolnej, prawa artykułów żywnościowych oraz prawa ochrony zwierząt.

 

Ponadto do prawa rolnego należą różnorodne zagadnienia, które związane są z wykorzystaniem surowców odnawialnych lub energią odnawialną przez elektrownie wiatrowe, instalacje słoneczne lub instalacje biogazowe. W tych przypadkach trzeba nie tylko brać pod uwagę przepisy prawa energetycznego, ale także zatroszczyć się o zgodne z prawem użytkowanie gruntów, najlepiej na podstawie umowy.

 

Kompleksowe prawo rolne obejmuje m. in. poniższe regulacje:

Agrarrecht Schaf

 • Landwirtschaftsgesetz (ustawa o gospodarce rolnej)
 • Bedarfsgegenstände-, Lebens- und Futtermittelgesetz (ustawa o środkach spożywczych, przedmiotach pierwszej potrzeby oraz paszy)
 • Düngegesetz, Düngemittel- und Saatgutverordnung (ustawa o nawozach, rozporządzenie o środkach nawozowych oraz o nasionach)
 • Grundstücksverkehrsgesetz (ustawa o obrocie nieruchomościami gruntowymi)
 • Milchgesetz (ustawa o mleku)
 • Flurbereinigungsgesetz und Flurneuordnungsverfahren (ustawa o scalaniu gruntów oraz postępowanie w sprawie reparcelacji gruntów)
 • Forst- und Jagdgesetz (ustawa o lasach i ustawa o łowiectwie)
 • Pflanzenschutzgesetz (ustawa o ochronie roślin)
 • Naturschutzgesetz (ustawa o ochronie przyrody)
 • Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (rozporządzenie flora-fauna-habitat)
 • Tierschutzgesetz (ustawa o ochronie zwierząt)

Niektóre z naszych usług w obszarze prawa rolnego i prawa gospodarki rolnej:

 • Formułowanie umów o dzierżawę ziemi oraz umów o spadek
 • Wsparcie przy zakupie lub sprzedaży środków produkcji, maszyn rolniczych i produktów
 • Doradztwo przy nabyciu i zbyciu lasu, pola lub łąki
 • Doradztwo w zakresie rolnego obrotu nieruchomościami gruntowymi
 • Zagadnienia dotyczące subwencji
 • Dochodzenie odszkodowania z powodu niewłaściwego gospodarowania
 • Dochodzenie Państwa roszczeń na podstawie odpowiedzialności za produkt, szkód na osobie i szkód rzeczowych
 • Doradztwo w obszarze rynku mlecznego, np. odnośnie umów o dostawę mleka i spółdzielczo-prawnych zobowiązań
 • Doradztwo dotyczące wykorzystywania surowców odnawialnych lub energii odnawialnych przez elektrownie wiatrowe, instalacji słonecznych lub instalacje biogazowe
 • Formułowanie umów o dzierżawę gruntu w celach użytkowania rolnego lub w celach związanych z energią odnawialną
 • Prawo pracy w gospodarce rolnej
 • Prawo budowlane w gospodarce rolnej

Nasi adwokaci ds. prawa rolnego dysponują wieloletnim doświadczeniem i są obeznani w zawiłościach tej rozległej dziedziny prawa. Z Goldenstein & Partner znajdą Państwo optymalne dla Państwa rozwiązanie indywidualnie dopasowane do Państwa zamierzeń.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie prosimy o kontakt:

Claus J. Goldenstein

Adwokat niemiecki
Partner

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de