» Usługi » Doradztwo prawne » Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Adwokaci i doradcy podatkowi z Goldenstein & Partner oferują kompleksowe doradztwo we wszelkich pytaniach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.


Skutki upadłości są dla wszystkich nią dotkniętych uciążliwe, ponieważ dotyczy ona nie tylko pracodawców, lecz także wspólników i zarządu przedsiębiorstwa. Po stronie udziałowców i wierzycieli uczestniczymy w postępowaniu naprawczym jako krytyczny, ale konstruktywny obserwator. Zapewniamy, że Państwa interesy zostaną możliwie jak najlepiej reprezentowane i pomogą Państwu rozpoznać potencjalne zagrożenia.

Reorganizacja i naprawa dotkniętego kryzysem przedsiębiorstwa należy mianowicie do głównych celów naszej Kancelarii. Dzięki wieloletniej działalności naszych partnerów jako uzdrowicieli wielu dużych przedsiębiorstw, w szczególności w regionie stołecznym, szczególnie znamy strukturalne problemy występujące przy zwalczaniu kryzysu.  Za sprawą doświadczenia Goldenstein & Partner otwiera się dla Państwa możliwość skorzystania z zaświadczeń naprawczych, kredytów ochronnych oraz przede wszystkim ze wsparcia udzielanego z naszej strony w postaci parasola ochronnego nad Państwem. Jako Kancelaria specjalizująca się w prawie gospodarczym kładziemy szczególny nacisk na to, ażeby zwiększyć szanse na sukces przy naprawie przedsiębiorstwa poprzez stosowanie najnowocześniejszych metod działania. Umożliwia to na przykład przedsiębiorcy postępowanie ochronne ESUG, które pozwala na naprawę przedsiębiorstwa poprzez powierzenie zarządu masą upadłościową dłużnikowi, zamiast przekazania sprawy na drogę niedającego się kontrolować postępowania upadłościowego.

Oferujemy Państwu pełen zakres usług w czasie kryzysu, ponieważ to właśnie skorzystanie z różnych usług doradczych, jak również włączenie do działań najnowszych metod działania i interdyscyplinarna współpraca adwokatów i doradców podatkowych umożliwia znalezienie dla Państwa optymalnego rozwiązania, które pozwoli wrócić Państwa przedsiębiorstwu na spokojnie wody.


Nasze usługi w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmują:

  • doradztwo przy składaniu wniosku upadłościowego,
  • kontrolę stanu faktycznego objętego odpowiedzialnością,
  • tworzenie rozwiązań naprawczych,
  • dochodzenie roszczeń wierzycieli.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie prosimy o kontakt:

Claus J. Goldenstein

Adwokat niemiecki
Partner

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de