» Usługi » Doradztwo prawne » Zarządzanie wierzytelnościami » Europejskie postępowanie nakazowe dla Państwa

Chcą Państwo odzyskać swoje pieniądze, ale nie wiedzą Państwo jak? Tutaj znajdziecie odpowiedź!

Mają Państwo dłużnika, który ma miejsce zameiszkania lub zwykłego pobytu w innym państwie Unii Europejskiej? Chcą Państwo odzyskać swoje należności? Skorzystajcie Państwo z europejskiego postępowania nakazowego!


Dla roszczenia, którego wysokość nie przekracza 2.000 euro, w rachubę wchodzi zarówno europejskie postępowanie nakazowe, jak i europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Jeśli jest prawdopodobne, że druga strona lub pozwany zakwestionuje roszczenie, doradzalibyśmy wybór europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, ponieważ drugi rodzaj postępowania można zakończyć przez złożenie prostego sprzeciwu niewymagającego uzasadnienia. Rozporządzenie wprowadzające europejskie postępowanie nakazowe pozostawia jednak wierzycielowi wolny wybór w przedmiocie postępowania.

 

Dla roszczenia, którego wysokość (bez odsetek i kosztów) przekracza 2.000 euro, wchodzi w rachubę tylko europejskie postępowanie nakazowe, o ile są spełnione przesłanki jego dopuszczalności.

 

Europejskie postępowanie nakazowe daje Państwu możliwość przeforsowania swojego roszczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej przeciwko dłużnikowi z innego państa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Ważne!

 

Celem europejskiego postępowania nakazowego nie jest zastąpienie lub ujednolicenie wewnętrznych przepisów państw dotyczących sądowego postępowania nakazowego. Europejskie przepisy dają wierzycielowi dodatkową możliwość uzyskania pieniędzy od dłużnika rezydującego w innym kraju.

 

Zakres zastosowania mogą Państwo przeprowadzić europejskie postępowanie nakazowe, o ile spełnione są następujące przesłanki:

 

1.       Państwa roszczenie dotyczy zapłaty określonej sumy pieniężnej.

2.       Roszczenie jest wymagalne.

3.       Roszczenie wynika z umowy.

4.       Podstawą roszczenia jest sprawa transgraniczna, cywilnoprawna lub handlowoprawna.

 

Kiedy będzie spełniona czwarta przesłanka?

 

Transgraniczna sprawa w rozumieniu rozporządzenia o europejskim postępowaniu nakazowym istnieje wtedy, gdy co najmniej jedna strona ma swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim niż sąd zajmujący się daną sprawą. Europejskie postępowanie nakazowe nie obejmuje spraw: podatkowych, celnych i administracyjnych.

 

Uwaga!

 

Uproszczone europejskie postępowanie nakazowe jest możliwe do przeprowadenia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii!  

 

Chcą Państwo odzyskać swoje należności od dłużnika mieszkającego za granicą? Goldenstein & Partner jest Państwa najlepszym doradcą we wszystkich sprawach inkasso w całej Europie.  

 

Skontaktujcie się Państwo z nami, a otrzymacie bezpłatną niezobowiązującą ofertę!  


Claus J. Goldenstein

Adwokat niemiecki
Partner

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de