» Usługi » Polish Desk

Polish Desk

Goldenstein & Partner jako wiodąca niemiecko-polska kancelaria gospodarcza oferuje od ponad 20 lat solidne doradztwo dla niemieckich i polskich przedsiębiorstw we wszystkich istotnych prawnych, gospodarczych i podatkowych zagadnieniach.


Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami zintesyfikowały się od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ze względu na geograficzną bliskość Polska jest najbardziej znaczącym partnerem handlowym Niemiec. Polskie prawo zostało wilokrotnie zmienione w procesie transformacji, aby spełnić europejskie wytyczne. Osiągnięcie gospodarczego sukcesu wymaga szczególnych kompetencji i doświadczenia.

 

Oferujemy kompetentne i praktyczne doradztwo dla niemieckich inwestorów przy ich wejściu na polski rynek, a z drugiej strony wspieramy poskich przedsiębiorców w budowaniu ich stosunków gospodarczych i wejściu na rynek Republiki Federalnej Niemiec. Nasi klienci w szczególny sposób zyskują dzięki naszemu interdyscyplinarnemu doradztwu. Dzięki połączeniu kompetencji prawniczych i podatkowych oferujemy kompleksowe doradztwo z jednej ręki.

 

Jako członek Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowej i Handlowej (Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer), Niemiecko-Polskiego Koła Gospodarczego (Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis) oraz Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung), jesteśmy nie tylko w szczególny sposób zrośnięci z polskim obrotem prawnym i polską gospodarką, ale posiadamy równieć szerokie kontakty i specjalistyczną wiedzę. Umożliwia to nam doradzać Państwu w różnorodnych relewantnych zagadnieniach, m.in. dotyczących możliwości założenia firmy w Polsce, wyboru właściwej formy działalności, zawarcia umów założycielskich oraz pracownicych, a ponadto złożenie wniosków o niezbędne pozwolenia.

 

Nasze transgraniczne doradztwo umożliwia znalezienie dopasowanego rozwiązania w naszych pięciu kancelariach.


Nasza niemiecko-polska kancelaria oferuje Państwu doradzwto w następujących dziedzinach prawa:


Zachęcamy do kontaktu:

Rafael Churawski, LL.M.

Diplom-Jurist (niemiecki prawnik dyplomowany)

head of polish desk & consulting

członek zarządu German Poland Bridge Group

 

Numer telefonu: +49 331 - 29 82 00
Numer faksu:      +49 331 - 29 82 024
Adres e-mail:       info@ra-goldenstein.de